Forside

Fra Jusleksikon.no
Gå til: navigasjon, søk


Norges juridiske oppslagsverk

Du finner nå 1 912 oppslagsord i databasen


Aktuelt:

LG-2014-148857
45 år gammel mann med langvarig rusproblem ble i tingretten dømt til samfunnsstraff for forsikringsbedrageri og trygdebedrageri mv. Lagmannsretten skjerpet straffen til 8 måneders fengsel hvorav...
LB-2015-23101
Anke over tingrettens nektelse av oppfriskning av fraværsdom ble ikke tatt til følge. (Sammendrag ved Lovdata.)
LB-2015-17986
Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse ble forkastet. Ankende part kunne ikke anses å ha vunnet saken full ut eller i det vesentlige. Det forelå heller ikke tungtveiende grunner for å til...
LB-2015-68
En 18 år gammel gutt var i tingretten dømt for forsøk på ran av bensinstasjon med kniv. For dette og bilkjøring med minst 1,3 promille, satt tingretten straffen til fengsel i 10 måneder, hvor...
LB-2014-205813
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider

Bli med å lage norges beste juridiske oppslagsverk!

Dette oppslagsverket blir skrevet av frivillige bidragsytere. Å bidra er svært enkelt, og hvem som helst kan gjøre det: Logg deg inn, klikk på «endre» og sett i gang! En rød peker betyr at oppslagsordet ikke finnes her enda. Da er det opp til deg å legge det inn, slik at den neste som søker etter ordet, finner et oppslag.
Hvis det er et ord du savner og gjerne skulle ha definert, kan du legge det til i ønskelisten