Forside

Fra Jusleksikon.no
Gå til: navigasjon, søk


Norges juridiske oppslagsverk

Du finner nå 1 912 oppslagsord i databasen


Aktuelt:

LB-2014-183063
To tiltalte ble i tingretten dømt for innførsel av tilsammen 358 kg khat. De anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen. Lagmannsr...
LB-2014-153136
Tiltalte ble i tingretten dømt for mangelfull selvangivelse, manglende regnskap og skattetrekkskonto i selskapet hun var styreleder og daglig leder i. Tiltaltes anke over bevisvurderingen un...
LH-2014-127420
Krav om oppreisning som følge av at kommunen hadde utleververt arbeidsgiver utskrift fra straffregister som vedlegg til politiuttalelse i forbindelse med avslag på godkjennenelse som s...
LG-2014-181836
Straffutmåling for brudd på innreiseforbud, utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e. For en overtredelse av innreiseforbud, samt benyttelse av falsk ID, satte tingretten i tils...
LG-2014-177543
Mann dømt i tingretten til fengsel i 60 dager for varig inngrep i form av masseutskifting, bergskraping m.v. i forbindelse med planering av hyttetomt. Han hadde bestilt et maskinfirma til &a...

Bli med å lage norges beste juridiske oppslagsverk!

Dette oppslagsverket blir skrevet av frivillige bidragsytere. Å bidra er svært enkelt, og hvem som helst kan gjøre det: Logg deg inn, klikk på «endre» og sett i gang! En rød peker betyr at oppslagsordet ikke finnes her enda. Da er det opp til deg å legge det inn, slik at den neste som søker etter ordet, finner et oppslag.
Hvis det er et ord du savner og gjerne skulle ha definert, kan du legge det til i ønskelisten