Forside

Fra Jusleksikon.no
Gå til: navigasjon, søk


Norges juridiske oppslagsverk

Du finner nå 1 912 oppslagsord i databasen


Aktuelt:

LH-2015-9800
42 år gammel mann ble i tingretten dømt for trygdebedrageri og falsk forklaring. Beløpet var omkring 325 000 kroner. Han tilstod, erkjente straffskyld og vinnings hensikt, og tingretten fastsatt...
LH-2014-193849
Saken gjelder spørsmål om årlige beslutninger om at en lærer ikke skulle tildeles kontaktlæreransvar var å anse som endringsoppsigelse, eventuelt om den allmenne saklighetsnormen for utøvels...
LH-2014-189846
Krav om prisavslag og erstatning etter kjøp av bolig. Ut fra art og omfang av de avvik som var sannsynliggjort og det forhold at leiligheter i sameiet ble solgt til prisantydning, godt over den pr...
LE-2014-164865
Foreldre kjøpte sønnens hus på tvangssalg for å sikre hans mulighet til å bli boende. Sønnen påsto forgjeves året etter at han var gitt en innløsningsrett, noe faren bekreftet men moren be...
LB-2015-52915
Anke over tingrettens avslag på begjæring om skrivetolk under hovedforhandlingen, ble forkastet. Tingrettens beslutning bygget på en riktig generell lovforståelse, og beslutningen var ikke åpe...

Bli med å lage norges beste juridiske oppslagsverk!

Dette oppslagsverket blir skrevet av frivillige bidragsytere. Å bidra er svært enkelt, og hvem som helst kan gjøre det: Logg deg inn, klikk på «endre» og sett i gang! En rød peker betyr at oppslagsordet ikke finnes her enda. Da er det opp til deg å legge det inn, slik at den neste som søker etter ordet, finner et oppslag.
Hvis det er et ord du savner og gjerne skulle ha definert, kan du legge det til i ønskelisten