Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Flaggsaker nr.3-2016 er publisert
Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
30.08.2016 09:36
Høyesterett - vedlikeholdsbegrepet i skatteloven
Høyesterett avsa 25. august 2016 dom om gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak. Spørsmålet var i hvilken utstrekning utgiftene til en omfattende renovering av et nærings- og boligbyg...
29.08.2016 06:29
Nye regler for EU-kontroll fra 2018
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med at sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer er oppfylt. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontroll...
29.08.2016 05:51
Start høsten med Lovdata Pro
Jobb mer effektivt og finn de rettskildene du er på jakt etter raskt og enkelt.
23.08.2016 08:08
Flaggsaker 2/2016 er publisert
Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
23.08.2016 07:17

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 30. august 2016 har vi arbeidet med 2 038 artikler og oppføringer.
caption

Nye rettsavgjørelser

LH-2016-72871
24 år gammel mann dømt til fengsel i 11 måneder for blant annet besittelse av narkotika tilsvarende omlag 140 gram amfetamin. Strafferabatt på grunn av uforbeholden tilståelse. Etter en konkre...
LG-2016-38069
Mann dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for overtredelse av straffeloven (1902) § 162 annet ledd, jf. første ledd, grunnet befatning med til sammen 700 gram hasjish og marihuana. Lagmannsrett...
LG-2016-13545
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Strafferett. Seksuelle overgrep. Barn under 10 år. Straffeloven (1902) § 195 første ledd jf. annet ledd bokstav...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen
Forskrift om endring i forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen
Forskrift om endring i forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter friskolelova (økonomiforskrift til friskolelova)
Forskrift om endring i forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter friskolelova (økonomiforskrift til friskolelova)
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016