Forside

Fra Jusleksikon.no
Gå til: navigasjon, søk


Norges juridiske oppslagsverk

Du finner nå 1 908 oppslagsord i databasen


Aktuelt:

Snubletråder i straffeprosessen
En arbeidsgruppe nedsatt av Domstoladministrasjonen har i en rapport kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. 
19.08.2014 10:31
Statsråd 15. august 2014
I statsråd 15. august 2014 ble det sanksjonert fem lover, ny naturskadeerstatningslov, ny loslov og endringer i utlendingsloven, patentloven og EØS-høringsloven. I tillegg ble det blant annet fa...
15.08.2014 14:36
Yommalaika-bibelshow – om språket i Grunnloven
Da Stortinget 6. mai i år hadde vedtatt den ene av vårens store reformer i Grunnloven – språkreformen – brøt det ut spontan applaus i stortingssalen. Stortingsrepresentantene lot seg åpenb...
12.08.2014 11:31
Trygg skolevei
Norske skoleveier er forskjellige, både når det gjelder standard, bredde, oversiktlighet og antallet trafikanter. Mange steder oppleves skoleveien som lang og farlig, spesielt for de minste barna...
08.08.2014 10:30
Studiestart? Studentsamskipnader = studentenes ve og vel
Universiteter og høyskoler er en viktig del av samfunnets utdanningssystem og tiltrekker seg studenter fra Norge og andre land. For å ivareta studentenes velferdsbehov er det opprettet studentsam...
05.08.2014 11:53

Bli med å lage norges beste juridiske oppslagsverk!

Dette oppslagsverket blir skrevet av frivillige bidragsytere. Å bidra er svært enkelt, og hvem som helst kan gjøre det: Logg deg inn, klikk på «endre» og sett i gang! En rød peker betyr at oppslagsordet ikke finnes her enda. Da er det opp til deg å legge det inn, slik at den neste som søker etter ordet, finner et oppslag.
Hvis det er et ord du savner og gjerne skulle ha definert, kan du legge det til i ønskelisten