Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Nye elektroniske hefter av Lovdata flaggsaker 26. juli
Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
26.07.2016 07:49
Bruk av vannscootere
Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.
22.07.2016 11:18
Sommerferie, kan jeg handle på søndag?
Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men om sommeren er det flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.
19.07.2016 11:02
Nye elektroniske hefter av Lovdata flaggsaker 18. juli
Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
18.07.2016 07:39
Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter
Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.
15.07.2016 08:37

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 29. juli 2016 har vi arbeidet med 2 038 artikler og oppføringer.
caption

Nye rettsavgjørelser

LF-2016-95118
Begjæring om midlertidig forføyning, rettet mot forvaltningsvedtak om tvungen avvikling av husdyrhold. Gårdbrukeren hadde ikke gjort det sannsynlig at vedtaket var ugyldig. Faktum på vedtakstid...
LF-2015-204452
Barnløs enke overskjøtet et gårdsbruk til sin barnløse svigerdatter på 70 år. Svigerdatteren hadde fått sin advokat til å utarbeide skjøtet. Enkens slektninger bestred gyldigheten. Lagmann...
LE-2016-117724
Foreldrepar dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 10 måneder og 1 år og 10 måneder for vold mot fem barn over en periode på 12 år. Tiltaltes anker nektet fremmet, jf. straffeprosessloven §...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2016
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter uer nord for 62° N i 2016
Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon
Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon
Forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd
Forskrift om endring i forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd