Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Dom i Høyesterett – deltidansattes fortrinnsrett
Høyesterett avsa 25. april 2016 dom i sak om erstatningskrav fra en deltidsansatt sykepleier. Spørsmål om rettskraft for vedtak fra Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.
28.04.2016 12:07
Nyhet i Lovdata Pro
Nytt referansevindu spisser søkeresultatet for deg.  Med enkle grep finner du de dokumentene som er viktigst for deg.
28.04.2016 06:58
Statsråd 22. april 2016
I statsråd 22. april 2016 ble Stortingets vedtak om endringer i Grunnloven § 49 kunngjort, og endringer i vergemålsloven, kommuneloven og universitets- og høyskoleloven ble sanksjonert....
22.04.2016 12:19
Dom i Høyesterett - kontaktforbud med elektronisk kontroll
Høyesterett avsa 14. april 2016 dom i sak om kontaktforbud for domfelt som tidligere hadde brutt ilagt besøksforbud og nå også utført grovt skadeverk.
21.04.2016 11:14
Dom i sak om soningsforhold
Oslo tingrett avsa 20. april 2016 dom i sak om krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 3 og artikkel 8 under varetektsfengsling og senere soning av idømt straff.
20.04.2016 13:05

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 29. april 2016 har vi arbeidet med 1 961 artikler og oppføringer.

Nye rettsavgjørelser

LE-2015-201630
En 23 år gammel mann, tidligere domfelt, ble i Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel i 2 år for en rekke forhold. Straffen var en fellesstraff med to andre domfellelser i Kristiansand tingret...
LE-2015-156255
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Trygderett. Pleiepenger. Progredierende sykdom. Folketrygdloven § 9-11.
LE-2015-3058
Begjæring om gjenåpning avvist. Begjæringen gjaldt gjenåpning av en lagmannsrettsavgjørelse. Lagmannsretten hadde imidlertid bare nektet en anke fremmet, og hadde ikke tatt stilling til realit...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om Skjebergkilen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
Forskrift om endring i forskrift om Skjebergkilen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
Forskrift om endring i forskrift om vern av Komagværstranda naturreservat, Vardø kommune, Finnmark
Forskrift om endring i forskrift om vern av Komagværstranda naturreservat, Vardø kommune, Finnmark
Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane
Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for køyretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane