Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Europalov og Lovdata
Nettstedet europalov.no er overtatt av Lovdata. Lovdata gjør med dette mer EØS- og Schengenstoff lettere tilgjengelig både på åpne sider og i Lovdata Pro. Dette er informasjon som an...
25.05.2016 06:00
Statsråd 20. mai 2016
I statsråd 20. mai 2016 ble endringer i psykisk helsevernloven og utlendingsloven sanksjonert og det ble fastsatt vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag.
20.05.2016 13:01
Dom i Høyesterett - innvilget asyl i annet land
Høyesterett avsa 18. mai 2016 dom i sak om en kvinne som hadde fått innvilget asyl i et annet land. Rettledning om anvendelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3.
20.05.2016 12:51
Dommer i Høyesterett – motarbeidelse av rettsvesenet
Høyesterett avsa 12. mai 2016 to dommer i saker om motarbeidelse av rettsvesenet.
19.05.2016 07:27
Statsråd 11. mai 2016
I statsråd 11. mai 2016 ble endringslov til EOS-kontrolloven sanksjonert. I tillegg ble strålevernforskriften endret.
11.05.2016 11:52

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 25. mai 2016 har vi arbeidet med 2 028 artikler og oppføringer.
caption

Nye rettsavgjørelser

LG-2016-75484
Spørsmål om tingretten hadde gjort en feil når det var stadfestet et bud inngitt på tvangssalg av fast eiendom ved medhjelper, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 annet ledd (f). Saksøktes e...
LG-2016-65410
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Barnevern. Tiltak. Utsatt iverksettelse. Barnevernloven § 4-1, § 4-13, § 4-12 første ledd bokstav a, jf. annet...
LG-2015-163894
Kjøper av en over hundre år gammel leiegård fikk ikke medhold i krav om prisavslag/erstatning. Selger hadde ikke gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi relevante opplysninger. Eiendommen...

Nye lover og forskrifter

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway
Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.
Forskrift om endring i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.