Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Start høsten med Lovdata Pro
Jobb mer effektivt og finn de rettskildene du er på jakt etter raskt og enkelt.
23.08.2016 08:08
Flaggsaker 2/2016 er publisert
Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
23.08.2016 07:17
Flaggsaker nr. 1 2016 er publisert
Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.
17.08.2016 08:10
Statsråd 12. august 2016
I statsråd 12. august 2016 ble forsvarsloven, endringer i sikkerhetsloven og endringer i markaloven sanksjonert og provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Coc...
12.08.2016 12:27
Lovdatas årsmelding 2015
 I 2015 skiftet Lovdata styreleder for første gang på 25 år. Det kan du lese om i årsmeldingen som nå er publisert på lovdata.no.
10.08.2016 20:57

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 28. august 2016 har vi arbeidet med 2 038 artikler og oppføringer.
caption

Nye rettsavgjørelser

LH-2016-47648
19 år gammel gutt dømt til 16 dager fengsel for å ha søkt å hindre politiet i sitt arbeid ved å motsette seg pågripelse, forsøkt å sparke og spytte på politimann.Stikkord: Strafferett. Vo...
LE-2016-108493
Saken gjelder omfanget av borettslagets legalpant og forståelsen av borettslagsloven § 5-20 første ledd 2. punktum, nærmere bestemt spørsmålet om felleskostnader påløpt etter beslutning om...
LE-2016-107721
Saken gjaldt tvangssalg av eiendom grunnet mislighold av to lån på samlet 2,2 millioner sikert med to panteobligasjoner. Det ble anført saksbehandlingsfeil hos tingretten. Det ble også anført...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring av forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting
Forskrift om endring av forskrift 17. desember 1971 nr. 1 om gebyr for overlasting
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst
Forskrift om endring i forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff
Forskrift om endring i forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff