[[:Mal:Forside]]

From Jusleksikon.no
Jump to: navigation, search


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Aktuelle nyheter er midlertidig deaktivert pga. feil i feeden.

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 28. november 2015 har vi arbeidet med 1 952 artikler og oppføringer.

Nye rettsavgjørelser

LF-2015-114302
Mann på 40 år, kjent skyldig i to tilfeller av ruspåvirket kjøring, hvorav ett med alvorlig personskade til følge, oppbevaring av over 130 gram amfetamin, heleri og kjøring uten lovlig regist...
LF-2015-112747
Saken gjaldt anke i en skiftetvist i et dødsbo overført til søksmåls former. Partene i saken var søsken og arvinger etter sine avdøde foreldre. Sistnevnte opprettet tre testamenter. Tvist om...
LE-2015-182612
Kjennelse i fengslingssak, der tingretten hadde løslatt, opphevet. Tingretten hadde ikke vurdert saken etter arrestordreloven. Stikkord: Utlendingsrett. Fengslingssak. Utlendingsloven § 108 femt...

Nye lover og forskrifter

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)
Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)
Forskrift om endring i forskrift om forsvarlig likviditetsstyring
Forskrift om endring i forskrift om forsvarlig likviditetsstyring
Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)