Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

KFIR søker utvalgsmedlemmer
Klagenemnda for industrielle rettigheter søker nye juridiske og tekniske utvalgsmedlemmer (bistillinger) med bakgrunn fra industrielt rettsvern.
05.02.2016 07:01
Historiske versjoner av paragrafer
Vil du vite hvordan paragrafen lød tidligere?
04.02.2016 07:42
Storkammersak i Høyesterett – kompensasjon i straff.
Høyesterett avsa 29. januar 2016 i storkammer dom i sak om straff for grov vold som medførte alvorlige skader hos fornærmede. Spørsmålet var hvordan det skulle gis kompensasjon i straffen for...
01.02.2016 08:33
Norsk Retstidende blir elektronisk i 2016
Årgang 2015 blir den siste papirbaserte årgangen for Norsk Retstidende. Hva skjer videre?
29.01.2016 12:01
Statsråd 22. januar 2016
I statsråd 22. januar 2016 ble det sanksjonert en endringslov til tjenestemannsloven og lov om Statens pensjonskasse og flere andre lover. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av fire lover fr...
22.01.2016 14:45

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 8. februar 2016 har vi arbeidet med 1 955 artikler og oppføringer.

Nye rettsavgjørelser

LH-2015-154416
Direktekrav om erstatning etter bustadoppføringsloven § 37 basert på påstått feilprosjektering. I situasjonsplanen, som ankemotparten hadde hatt ansvaret for å utarbeide, var det i tilknytnin...
LH-2015-142192
En 37 år gammel latvisk kvinne ble i lagmannsretten funnet skyldig i promillekjøring og kjøring uten førerkort. Saken gjaldt kjøring med høypromille (2,30), på en trafikkert boliggate og med...
LH-2015-95334
Saken gjelder lovvalgsspørsmål i sak om oppsigelse av norsk sjømann på utenlandsk registrert fartøy. Spørsmålet er om det er arbeidervernlovgivningen i Norge eller flaggstaten Antigua Barbud...

Nye lover og forskrifter

Delegering av Kongens kompetanse etter lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn
Delegering av Kongens kompetanse etter lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn
Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2015 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt
Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2015 til bruk ved fremføring av underskudd og friinntekt
Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2015 i henhold til forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen
Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2015 i henhold til forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen